Ανακοινώσεις

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1/2022 01 Δεκεμβρίου 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2022 31 Οκτωβρίου 2022
Ενημέρωση για εγγραφές 08 Ιουλίου 2022
Πλήρωση Μίας Θέσης Π.Ε Παιδιάτρου 08 Ιουλίου 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 23 Μαΐου 2022