Συμπληρωματικά Έγγραφα

Κατάσταση Υγείας Παιδιού 2024-2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ-2024-2025-

http://paidikoidpf.gr/wp-content/uploads/2024/05/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ-2024-2025-.pdf

 

Υπεύθυνες Δηλώσεις και Συγκατάθεση 2024

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΙ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ-2024

http://paidikoidpf.gr/wp-content/uploads/2024/05/ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΙ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ-2024.pdf

 

Αίτηση Αυταπάγγελτης Αναζήτησης Πιστ. Οικ. Κατάστασης

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΙΣΤ.ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

http://paidikoidpf.gr/wp-content/uploads/2024/05/ΑΙΤΗΣΗ-ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΙΣΤ.ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.pdf