Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής

Στη συνέχεια, αφού μεταφερθείτε στην σελίδα υποβολής αιτήσεων (https://palaiofaliro.gr/egwebapps/home), πατάτε το κουμπί “Σύνδεση“. Αυτή η ενέργεια θα σας μεταφέρει σε ασφαλές σύστημα πιστοποίησης χρηστών.Είσοδος / Εγγραφή

Κατά την πρώτη είσοδό σας στο σύστημα θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί “Εγγραφή”  στο κάτω μέρος της σελίδας και στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα προσωπικά σας στοιχεία.

Στην συνέχεια θα πρέπει να επιβεβαιώσετε το email σας ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέροντε στην οθόνη.

Αρχική σελίδα εφαρμογής υποβολής αιτήσεων. Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, βλέπουμε στοιχεία που αφορούν το λογαριασμό μας (ονοματεπώνυμο & Α.Φ.Μ.), καθώς και τις διαθέσιμες υπηρεσίες της εφαρμογής.

Στην προβολή της λίστας των αιτήσεων, το πρώτο στοιχείο αφορά στις διαθέσιμες (ενεργές) διαδικασίες αιτήσεων απ’ όπου μπορούμε να επιλέξουμε αυτήν στην οποία θέλουμε να υποβάλλουμε αίτηση.Λίστα διαθέσιμων διαδικασιών αιτήσεων

Επίσης, εάν και εφόσον υπάρχουν, στον από κάτω πίνακα θα εμφανιστούν οι αιτήσεις που έχουμε ήδη δημιουργήσει.

Λίστα αιτήσεων χρήστη

Μία αίτηση χωρίζεται σε 3 ενότητες:Γενικές Πληροφορίες
Επιπλέον Πληροφορίες
ΔικαιολογητικάΣτάδια (ενότητες) νέας αίτησης*Σημείωση: Δεν μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα “Επιπλέον Πληροφορίες” εάν δεν έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα απαραίτητα πεδία της ενότητας “Γενικές Πληροφορίες“. Η ενότητα “Δικαιολογητικά” είναι προσβάσιμη μόνο μετά την υποβολή της αίτησης ή κατά την επεξεργασία ήδη υπάρχουσας αίτησης.Τα πεδία της φόρμας συμπληρώνονται με βάση τις “Οδηγίες Εγγραφής σε Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς” καθώς και με τις οδηγίες συμπλήρωσης που εμφανίζονται συμπληρωματικά στα πεδία, όπου αυτό χρειάζεται.

Η επεξεργασία μίας ήδη υπάρχουσας αίτησης γίνεται από το κουμπί “Αναίρεση Οριστικοποίησης” που βρίσκεται στο κάτω μέρος της προβολής αίτησης.Αναίρεση Οριστικοποίησης

*Προσοχή: Μετά την αναίρεση οριστικοποίησης της αίτησης, η εφαρμογή σας ενημερώνει πως η αναίρεση σας επιτρέπει την επεξεργασία της αίτησης (όλων των πεδίων εκτός από τα μέλη), για να ληφθεί όμως υπόψη κατά την αξιολόγηση, θα πρέπει να οριστικοποιηθεί εκ νέου.

Η κατάσταση της αίτησης αλλάζει σε “Νέα” και μπορείτε πλέον να την επεξεργαστείτε:

Κατάσταση αίτησης “Νέα”

Στην ενότητα “Δικαιολογητικά” έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα αρχεία δικαιολογητικών που έχετε υποβάλλει και είτε να προσθέσετε επιπλέον, είτε να τα αφαιρέσετε/διορθώσετε.