Απαραίτητα Δικαιολογητικά εγγραφής ή Επανεγγραφής

Απαραίτητα Δικαιολογητικά εγγραφής ή Επανεγγραφής

 

Εάν κάποιος δικαιούχος δεν υποβάλει αίτηση στο ΕΣΠΑ , ή ο
φάκελος που έχει υποβληθεί δεν είναι πλήρης, τότε αυτόματα η
αίτηση προς τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς απορρίπτεται.

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

 

 

ΑΝΕΡΓΟΙ

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ