Οικονομικά Στοιχεία

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

Proupologismos2022

 

ΦΕΚ 732-2011 ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

7__732-2011_-

 

ΦΕΚ 3152-Β-2013 ΝΕΟΣ ΟΕΥ

3152-2013__

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

554